Câu hỏi:

28/05/2020 336

Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã xuất hiện các trung tâm kinh tế - tài chính nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngày 8 - 9 -1951, Nhật Bản kí kết với Mĩ hiệp ước gì?

Xem đáp án » 29/05/2020 16,430

Câu 2:

Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kì” trong những năm 60 - 70 của thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án » 29/05/2020 4,076

Câu 3:

Khối quân sự NATO do Mĩ cầm đầu còn gọi là khối gì?

Xem đáp án » 29/05/2020 1,386

Câu 4:

Tổng thống Mĩ sang thăm Việt Nam đầu tiên vào năm nào?

Xem đáp án » 29/05/2020 1,262

Câu 5:

“Chính sách thực lực” của Mĩ là gì?

Xem đáp án » 28/05/2020 1,199

Câu 6:

Nội dung “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào?

Xem đáp án » 28/05/2020 879

Câu 7:

Sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án » 29/05/2020 627

Bình luận


Bình luận