Câu hỏi:

29/05/2020 265

Cho mạch điện như hình bên. Cho biết : nguồn E = 6 V, r = 0,5Ω ; các điện trở R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 0,5Ω ; các tụ điện C1 = C2 = 0,2μF. Trước khi lắp vào mạch, các tụ chưa được tích điện. Ban đầu K mở. Số electron chuyển qua khóa K khi K đóng là ? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Tụ không cho dòng điện một chiều đi qua  Cường độ dòng điện qua mạch và các điện trở R không thay đổi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 23/05/2020 1,605

Câu 2:

Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau, mang các điện tích q1q2 đặt trong không khí cách nhau r = 20 cm. Chúng hút nhau bằng lực F=3,6.10-4 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa về khoảng cách cũ chúng đẩy nhau bằng lực F'=2,025.10-4 N. Biết q1 > 0; q2 < 0 và tổng điện tích hai quả cầu có giá trị dương. Giá trị q1 và q2 lần lượt là

Xem đáp án » 28/05/2020 1,100

Câu 3:

Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ nhất là

Xem đáp án » 23/05/2020 1,008

Câu 4:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha, cùng tần số 20 Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách A và B lần lượt là 16 cm và 20 cm, các phần tử tại đây đang dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

Xem đáp án » 23/05/2020 860

Câu 5:

Một điểm sáng chuyển động từ rất xa với tốc độ v0 không đổi trên quỹ đạo là một đường thẳng tạo góc nhỏ α với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f, hướng về phía thấu kính. Quỹ đạo điểm sáng nói trên cắt trục chính tại điểm cách thấu kính 2f. Tốc độ tương đối nhỏ nhất giữa vật và ảnh của nó là

Xem đáp án » 28/05/2020 858

Câu 6:

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một lò xo nhẹ có độ cứng 40 N/m và một quả cầu nhỏ có khối lượng 80 g. Nâng quả cầu lên theo phương thẳng đứng tới vị trí lò xo bị nén 2 cm rồi thả nhẹ, con lắc dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. Khi quả cầu tới vị trí biên dưới O thì nó dính nhẹ vào một quả cầu có khối lượng 20 g đang đứng yên tại đó. Hệ hai quả cầu sau đó dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của hệ hai quả cầu khi đi qua O sau đó là

Xem đáp án » 29/05/2020 569

Câu 7:

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian?

Xem đáp án » 23/05/2020 549

Bình luận


Bình luận