Câu hỏi:

29/05/2020 353

Cửa sổ hai lớp kính có tác dụng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cửa sổ hai lớp kính có tác dụng cách âm, chống ô nhiễm tiếng ồn.

Chọn B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp nào dưới đây không làm giảm ô nhiễm tiếng ồn?

Xem đáp án » 29/05/2020 1,726

Câu 2:

Trong các biện pháp sau đây, biện pháp nào chống được ô nhiễm tiếng ồn?

Xem đáp án » 29/05/2020 885

Câu 3:

 Hãy chọn các phương án thích hợp trong các phương án sau để chống ô nhiễm tiếng ồn cho khu dân cư:

Xem đáp án » 29/05/2020 516

Câu 4:

Các cây xanh trong thành phố có tác dụng:

Xem đáp án » 29/05/2020 384

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK