Câu hỏi:

29/05/2020 549

10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tóm tắt:

7 ngày     :     10 người

5 ngày     :     ... người?

Giải:

Muốn làm xong công việc trong một ngày thì cần:

10 x 7 = 70 (người)

Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần:

70 : 5 = 14 (người)

Đáp số: 14 người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để hút nước ở một cái hồ, phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ?

Xem đáp án » 29/05/2020 3,668

Câu 2:

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mọi người như nhau)

Xem đáp án » 29/05/2020 2,177

Bình luận


Bình luận