Câu hỏi:

30/05/2020 320

Chọn câu đúng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1 V = 1000 mV; 1 mV = 0,001 V

Chọn A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 30/05/2020 547

Câu 2:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 30/05/2020 357

Câu 3:

Chọn câu đúng

Xem đáp án » 30/05/2020 348

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK