Câu hỏi:

30/05/2020 18,471

Sản xuất công nghiệp Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

Giải thích: SGK/42, địa lí 11 cơ bản.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kỳ hiện nay?

Xem đáp án » 30/05/2020 104,234

Câu 2:

Chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá trị hàng xuất khẩu công nghiệp của Hoa Kì là sản phẩm của ngành

Xem đáp án » 30/05/2020 78,822

Câu 3:

Nhân tố chủ yếu làm tăng GDP của Hoa Kì là

Xem đáp án » 30/05/2020 75,769

Câu 4:

Trong ngành công nghiệp, Hoa Kì đứng thứ nhất thế giới về

Xem đáp án » 30/05/2020 48,177

Câu 5:

Ngành nào sau đây hoạt động khắp thế giới, tạo nguồn thu lớn và lợi thế cho kinh tế của Hoa Kì?

Xem đáp án » 30/05/2020 47,370

Câu 6:

Đặc điểm nào sau đây không đặc trưng cho nền kinh tế Hoa Kì?

Xem đáp án » 30/05/2020 39,079

Câu 7:

Sản xuất công nghiệp Hoa Kì gồm những nhóm ngành nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/05/2020 28,945

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK