Câu hỏi:

30/05/2020 16,867

Cho bảng số liệu:

MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Để thể hiện tỉ trọng xuất khẩu của thế giới của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2004, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

Giải thích:

- Dựa vào bảng số liệu: Nhiều đối tượng khác nhau nhưng chỉ yếu cầu vẽ biểu đồ về 1 đối tượng, có đơn vị (%).

- Yêu cầu đề bài: thể hiện tỉ trọng xuất khẩu năm 2004.

=> Từ bảng số liệu và yêu cầu đề bài, ta thấy biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tỉ trọng xuất khẩu của thế giới của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2004.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vùng “Vành đai mặt trời” của Hoa Kỳ hiện nay là vùng nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/05/2020 59,454

Câu 2:

Cho bảng số liệu:

GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC NĂM 2004 VÀ NĂM 2014 (Đơn vị: tỉ USD)

Theo bảng số liệu trên, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về GDP của Hoa Kì và một số châu lục năm 2004 và năm 2014?

Xem đáp án » 21/02/2021 23,271

Câu 3:

Vị trí địa lí Hoa Kì thuận lợi giao lưu với các nước khu vực nào dưới đây?

Xem đáp án » 30/05/2020 19,451

Câu 4:

Yếu tố tự nhiên nào vừa là khó khăn nhưng đồng thời cũng là thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của Hoa Kì?

Xem đáp án » 30/05/2020 16,093

Câu 5:

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 1995 - 2004 (Đơn vị %)

Biểu đồ nào dưới đây thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kì năm 1995 và năm 2004?

Xem đáp án » 30/05/2020 14,019

Câu 6:

Thành phố nào dưới đây đông dân nhất ở Hoa Kì?

Xem đáp án » 30/05/2020 13,809

Bình luận


Bình luận