Câu hỏi:

30/05/2020 9,465

Nhờ chính sách và biện pháp đúng đắn, sau năm 2000 nền kinh tế của Liên Bang Nga đã

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

Giải thích: SGK/67, địa lí 11 cơ bản.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc văn hóa?

Xem đáp án » 13/07/2019 73,585

Câu 2:

Đại bộ phận dân cư LB Nga tập trung ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 13/07/2019 65,158

Câu 3:

Dân tộc nào sau đây chiếm tới 80% dân số LB Nga?

Xem đáp án » 13/07/2019 52,335

Câu 4:

Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc khoa học?

Xem đáp án » 13/07/2019 46,813

Câu 5:

Nhận xét không chính xác về ngành giao thông vận tải của LB Nga?

Xem đáp án » 30/05/2020 20,956

Câu 6:

Ngành đóng vai trò xương sống của nền kinh tế Liên Bang Nga là

Xem đáp án » 30/05/2020 19,795

Câu 7:

Nhận định nào dưới đây là khó khăn của Liên Bang Nga sau năm 2000?

Xem đáp án » 30/05/2020 9,523

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK