Câu hỏi:

30/05/2020 6,095

Hai ngành nào dưới đây có vai trò hết sức to lớn trong ngành dịch vụ Nhật Bản?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

Giải thích: Với vị trí đứng thứ 4 thế giới về thương mại, bạn hàng lớn với nhiều nước; ngành tài chính, ngân hàng đứng hàng đầu thế giới, 2 ngành: Thương mại và tài chính có vai trò hết sức to lớn trong ngành dịch vụ Nhật Bản.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chính sách “duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng” của Nhật Bản nghĩa là

Xem đáp án » 30/05/2020 12,889

Câu 2:

Điểm nào sau đây không đúng với ngành hải sản của Nhật Bản?

Xem đáp án » 30/05/2020 11,362

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng về kinh tế Nhật Bản?

Xem đáp án » 30/05/2020 10,447

Câu 4:

Tại sao phần phía nam đảo Hôn-su, ven Thái Bình Dương của Nhật Bản lại có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất?

Xem đáp án » 30/05/2020 5,780

Câu 5:

Dẫn chứng nào chứng minh cho nhận xét: “Nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản”?

Xem đáp án » 30/05/2020 5,743

Câu 6:

Nhận định nào dưới đây không phải là nguyên nhân khiến các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản tập trung chủ yếu ở phía nam đảo Hôn – su?

Xem đáp án » 30/05/2020 2,601

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK