Câu hỏi:

30/05/2020 594

Em hãy kể lại phong trào Đông du?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phan Bội Châu lớn lên khi đất nước đã bị thực dân Pháp đô hộ. Ông day dứt lo tìm con đường giải phóng dân tộc.

- Cùng với những người chung chí hướng, ông lập Hội Duy tân (1904).

- Năm 1905, Phan Bội Châu tới Nhật Bản và được một số người Nhật hứa giúp đỡ. Phan Bội Châu về nước, vận động thanh niên sang Nhật học.

- Ông ra sức tuyên truyền, cổ động cho phong trào Đông du. Vì vậy, tiền của nhân dân trong nước ủng hộ ngày càng nhiều và hàng trăm thanh niên nô nức sang Nhật học. Ai cũng mong mau chóng học xong để trở về cứu nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao phong trào Đông du thất bại?

Xem đáp án » 30/05/2020 3,267

Câu 2:

Tại sao trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, nhóm thanh niên Việt Nam vẫn hăng say học tập?

Xem đáp án » 30/05/2020 1,034

Câu 3:

Tại sao Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu và những người du học?

Xem đáp án » 30/05/2020 928

Bình luận


Bình luận