Câu hỏi:

31/05/2020 658

Tại sao ngày 19 – 8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ngày19 – 8 – 1945, hàng chục vạn nhân dân nội thành, ngoại thành và các tỉnh lân cận xuống đường biểu dương lực lượng.

- Trước sức mạnh của đông đảo quần chúng, lính Bảo an ở Phủ Khâm sai đã phải hạ vũ khí đầu hàng cách mạng. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng.

- Tiếp những ngày sau đó cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.

- Từ đó ngày 19 - 8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy sưu tầm và kể lại sự kiện đáng nhớ về Cách mạng tháng Tám ở địa phương em?

Xem đáp án » 31/05/2020 638

Bình luận


Bình luận