Câu hỏi:

31/05/2020 861

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đại hội chỉ rõ rằng: để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy tìm hiểu thành tích tiêu biểu của 1 trong 7 anh hùng được tuyên dương trong Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc?

Xem đáp án » 31/05/2020 4,690

Câu 2:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án » 31/05/2020 2,878

Bình luận


Bình luận