Câu hỏi:

31/05/2020 7,053

“Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!”

Em hãy cho biết: Chín năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Chín năm đó bắt đầu vào năm 1945, kết thúc năm 1954.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,862

Câu 2:

Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,085

Câu 3:

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì? Lời khẳng định ấy khiến em liên tưởng tới bài thơ nào ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (đã học ở lớp 4)?

Xem đáp án » 31/05/2020 696

Bình luận


Bình luận

Hoàng quynh lam
15:19 - 28/12/2021

ngày tháng nào