Câu hỏi:

31/05/2020 490

Hãy nêu tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền Nam?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Phá hoại Hiệp định Giơ–ne-vơ

- Ra sức, chống phá lực lượng cách mạng.

- Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.

- Thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng” và khẩu hiệu “giết nhầm còn hơn bỏ sót” giết hại dã man các chiến sĩ cách mạng và nhân dân vô tội

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,129

Câu 2:

Nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ?

Xem đáp án » 31/05/2020 712

Bình luận


Bình luận