Câu hỏi:

31/05/2020 1,589

Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khí hậu có ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống và hoạt động sản xuất:

- Thuận lợi:

+ Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều thuận lợi cây cối phát triển, phát triển nông nghiệp, các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

+ Ở miền Bắc có mùa đông lạnh phát triển trồng các cây có nguồn gốc cận nhiệt ôn đới.

- Khó khăn: nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của dân cư.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chỉ vị trí của Việt Nam trên quả Địa Cầu và cho biết nước ta nằm ở đới khí hậu nào? Ở đới khí hậu đó, nước ta có khí hậu nóng hay lạnh.

Xem đáp án » 31/05/2020 2,000

Câu 2:

Hãy nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta

Xem đáp án » 31/05/2020 1,380

Câu 3:

Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại gì cho đời sống và sản xuất.

Xem đáp án » 31/05/2020 386

Câu 4:

Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào?

Xem đáp án » 31/05/2020 361

Bình luận


Bình luận