Câu hỏi:

31/05/2020 738

Thông qua các bài lịch sử ở lớp 4 và lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước vì:

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Sự đoàn kết, dũng cảm, chấp nhận hi sinh và niềm tin chiến thắng của nhân dân ta.

- Đất nước Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trên thế giới ưa chuộng hòa bình, đặc biệt là sự giúp sức của đất nước anh em Liên Xô.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc?

Xem đáp án » 31/05/2020 4,752

Câu 2:

Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó?

Xem đáp án » 31/05/2020 2,157

Bình luận


Bình luận