Câu hỏi:

31/05/2020 270

Nêu một số tác dụng của dụng đối với đời sống của nhân dân ta.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Rừng có vai trò to lớn đối với sản xuất và đời sống của con người:

- Cung cấp gỗ, sản vật, cây dược liệu nhất là gỗ.

- Điều hòa khí hậu, giữ đất, hạn chế lũ quét sạt lở đất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu một số đặc điểm của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.

Xem đáp án » 31/05/2020 691

Bình luận


Bình luận