Câu hỏi:

31/05/2020 385

Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất, phân bố chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nước ta có 54 dân tộc anh em.

- Dân tộc Kinh là dân tộc có số dân đông nhất chiếm hơn 80% dân số nước ta, phân bố tập trung ở đồng bằng, ven biển.

- Dân tộc ít người sinh sống ở vùng núi và cao nguyên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân bố dân cư nước ta có đặc điểm gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 2,268

Câu 2:

Hãy kể tên một số dân tộc ít người ở nước ta.

Xem đáp án » 31/05/2020 305

Bình luận


Bình luận