Câu hỏi:

31/05/2020 282

Dựa vào bài học và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên của Châu Á.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một số cảnh thiên nhiên của châu Á: rừng lá kim, rừng cận nhiệt, rừng nhiệt đới ẩm, thảo nguyên, hoang mạc, cảnh quan núi cao,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao vùng Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,909

Câu 2:

Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào? Tại sao?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,206

Câu 3:

- Với khí hậu như vậy Đông Nam Á chủ yếu là loại rừng gì?

- Hãy liên hệ với Việt Nam để nêu tên một số ngành sản xuất ở khu vực Đông Nam Á.

Xem đáp án » 31/05/2020 215

Bình luận


Bình luận