Câu hỏi:

31/05/2020 363

Kể tên một số mặt hàng của Trung Quốc mà em biết.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một số mặt hàng của Trung Quốc: Quần áo, vải vóc, gốm sứ, đồ chơi, ô tô, đồ đêịn tử, đồ gia dụng,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên các loại nông sản của Cam-pu-chia và Lào.

Xem đáp án » 31/05/2020 319

Câu 2:

Nêu vị trí địa lý của Cam-pu-chia.

Xem đáp án » 31/05/2020 182

Bình luận


Bình luận