Câu hỏi:

31/05/2020 421

Người dân châu Âu có đặc điểm gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Dân cư châu Âu chủ yếu là người da trắng.

- Phần lớn dân cư sinh sống ở thành phố, được phân bố khá đều trên lãnh thổ châu Âu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những hoạt động kinh tế của châu Âu.

Xem đáp án » 31/05/2020 543

Bình luận


Bình luận