Câu hỏi:

31/05/2020 365

Mô tả từng đại dương theo trình tự: vị trí địa lí, diện tích và độ sâu trung bình.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thái Bình Dương

       + giáp châu lục và đại dương: Châu Á, Châu Đại Dương, Châu Mĩ, Bắc Băng Dương

       + diện tích: 180km2.

       + độ sâu trung bình: 4276m.

- Đại Tây Dương

       + giáp châu lục và đại dương: Bắc Băng Dương, Châu Nam Cực, Châu Á, Châu Âu, Châu Mĩ.

       + diện tích: 93km2.

       + độ sâu trung bình: 3530m.

- Ấn Độ Dương

       + giáp châu lục và đại dương: Châu Á, Châu Nam Cực, Châu Đại Dương, Châu Phi và Đại Tây Dương

       + diện tích: 75km2.

       + độ sâu trung bình: 3963m.

- Bắc Băng Dương

       + giáp châu lục và đại dương: Đại Tây Dương, châu Á, châu Âu, châu Mĩ.

       + diện tích: 13km2.

       + độ sâu trung bình: 1134m.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu tên và tìm 4 đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

Xem đáp án » 31/05/2020 375

Bình luận


Bình luận