Câu hỏi:

01/06/2020 263

Âm mưu thâm độc nhất của Mĩ sau Hiệp đinh Pa-ri?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ lúc quân ta được lệnh nổ súng mở đầu cho chiến dịch Hồ Chí Minh đến khi giải phóng Sài Gòn - Gia Định là bao nhỉêu ngày?

Xem đáp án » 01/06/2020 3,060

Câu 2:

Sau khi thất thủ ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, địch phải lùi về phòng thủ ở đâu?

Xem đáp án » 01/06/2020 2,131

Câu 3:

Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là:

Xem đáp án » 01/06/2020 1,228

Câu 4:

Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?

Xem đáp án » 01/06/2020 1,036

Câu 5:

Xuân Lộc, một căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông đã bị quân ta phá vỡ vào thời gỉan nào?

Xem đáp án » 01/06/2020 674

Câu 6:

Vì sao Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10 - 1974 quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975?

Xem đáp án » 01/06/2020 595

Câu 7:

Thắng lợi Phước Long và tình hình chiến sự sau Phước Long đã giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?

Xem đáp án » 01/06/2020 503

Bình luận


Bình luận