Câu hỏi:

01/06/2020 646

Năm 1932, sản xuất công nghiệp của Đức giảm bao nhiêu phần trăm so với những năm trước khủng hoảng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Giải thích: Mục… 1 (Phần II)….Trang…66…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 có tác động như thế nào đến nước Đức?

Xem đáp án » 02/06/2020 22,466

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với nước Đức?

Xem đáp án » 01/06/2020 10,249

Câu 3:

Sự kiện mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức là

Xem đáp án » 01/06/2020 9,108

Câu 4:

Trong những năm 1933 - 1939, chính quyền phát xít tiến hành tổ chức nền kinh tế Đức theo hướng

Xem đáp án » 01/06/2020 5,316

Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh chủ trương của Hít-le - người đứng đầu Đảng Quốc xã?

Xem đáp án » 01/06/2020 3,956

Câu 6:

Trong những năm 1933 - 1939, các ngành công nghiệp ở Đức dần dần được phục hồi và hoạt động hết sức khẩn trương, đặc biệt là

Xem đáp án » 01/06/2020 3,882

Câu 7:

Việc Hít-le được chỉ định làm Thủ tướng đã tác động như thế nào đến lịch sử của nước Đức?

Xem đáp án » 01/06/2020 1,192

Bình luận


Bình luận