Câu hỏi:

01/06/2020 3,251

5 nước đầu tiên tham gia thành lập ASEAN là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: 5 nước đầu tiên tham gia thành lập ASEAN là Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Xin-ga-po.

Chọn: A.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được qua 50 năm tồn tại và phát triển là

Xem đáp án » 01/06/2020 9,052

Câu 2:

Dựa vào bảng số liệu câu 17, trả lời câu hỏi: Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất là

Xem đáp án » 14/07/2019 6,612

Câu 3:

Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển là

Xem đáp án » 01/06/2020 6,609

Câu 4:

Quốc gia nào dưới đây không phải nước đầu tiên tham gia thành lập ASEAN?

Xem đáp án » 01/06/2020 4,766

Câu 5:

Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực nào của ASEAN?

Xem đáp án » 01/06/2020 4,496

Câu 6:

Quốc gia nào có GDP bình quân đầu người thấp nhất trong các nước dưới đây?

Xem đáp án » 01/06/2020 3,614

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK