Câu hỏi:

02/06/2020 250

Ngô Đình Diệm được Mĩ dựng lên làm bù nhìn ở miền Nam Việt Nam để thay cho ai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau năm 1954 là gì?

Xem đáp án » 02/06/2020 9,796

Câu 2:

Vì sao miền Bắc tiến hành công cuộc cải cách ruộng đất?

Xem đáp án » 02/06/2020 5,446

Câu 3:

Thái độ nào sau đây của Ngô Đình Diệm trong những năm 1954 – 1957 làm cho nhân dân ta bất bình nhất?

Xem đáp án » 02/06/2020 2,381

Câu 4:

Đầu năm 1955, khi đã đứng được ở miền Nam Việt Nam, tập đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào?

Xem đáp án » 02/06/2020 1,530

Câu 5:

Đế quốc Mĩ thực hiện ý đồ thâm độc biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới thể hiện ở sự kiện nào?

Xem đáp án » 02/06/2020 1,469

Câu 6:

Vụ tàn sát nào của Mĩ – Diệm diễn ra vào ngày 1 – 12 – 1958 làm chết hơn 1000 người dân?

Xem đáp án » 02/06/2020 611

Câu 7:

Chính sách nào của Mĩ – Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam?

Xem đáp án » 02/06/2020 496

Bình luận


Bình luận