Câu hỏi:

02/06/2020 173

Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau năm 1954 là gì?

Xem đáp án » 02/06/2020 9,811

Câu 2:

Vì sao miền Bắc tiến hành công cuộc cải cách ruộng đất?

Xem đáp án » 02/06/2020 5,451

Câu 3:

Thái độ nào sau đây của Ngô Đình Diệm trong những năm 1954 – 1957 làm cho nhân dân ta bất bình nhất?

Xem đáp án » 02/06/2020 2,383

Câu 4:

Đầu năm 1955, khi đã đứng được ở miền Nam Việt Nam, tập đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào?

Xem đáp án » 02/06/2020 1,531

Câu 5:

Đế quốc Mĩ thực hiện ý đồ thâm độc biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới thể hiện ở sự kiện nào?

Xem đáp án » 02/06/2020 1,470

Câu 6:

Vụ tàn sát nào của Mĩ – Diệm diễn ra vào ngày 1 – 12 – 1958 làm chết hơn 1000 người dân?

Xem đáp án » 02/06/2020 613

Câu 7:

Chính sách nào của Mĩ – Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam?

Xem đáp án » 02/06/2020 496

Bình luận


Bình luận