Câu hỏi:

02/06/2020 165

Lực lượng giữ vaỉ trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị trong “Chiến tranh cục bộ” là lực lượng nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quân dân ta đã bắn rơi 651 máy bay, bắn cháy và bị thương 80 tàu chiến Mĩ, bắt sống hàng trăm tên giặc lái. Đó là kết quả của sự kiện lịch sử nào?

Xem đáp án » 02/06/2020 3,839

Câu 2:

Điểm nào trong các điểm sau đây là điểm khác nhau gỉữa “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt”?

Xem đáp án » 02/06/2020 1,718

Câu 3:

Ý nghĩa nào dưới đây không nằm trong thắng lợi của cuộc Tổng tiến công chiến lược 1972?

Xem đáp án » 02/06/2020 1,261

Câu 4:

Cuộc đàm phán giữa Chính phủ ta với chính phủ Hoa Kì bị gián đoạn trong thời gian nào?

Xem đáp án » 02/06/2020 762

Câu 5:

Tập đoàn Ních-Xơn thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai với ý đồ gì?

Xem đáp án » 02/06/2020 722

Câu 6:

Chiến lược toàn cầu mà Nich-xơn đề ra đầu năm 1969 là gì?

Xem đáp án » 02/06/2020 504

Câu 7:

Điểm khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Việt Nam hoá” chiến tranh là gì?

Xem đáp án » 02/06/2020 347

Bình luận


Bình luận