Câu hỏi:

02/06/2020 778

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình thị trường chứng khoán nước Mĩ ngày 29 - 10 - 1929?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…70-71...SGK Lịch sử 11 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây không phải là biện pháp mà Chính phủ Ru-dơ-ven đã thực hiện để can thiệp vào đời sống kinh tế nước Mĩ khi cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 đang diễn ra?

Xem đáp án » 02/06/2020 4,460

Câu 2:

Người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử Tổng thống 4 nhiệm kì liên tiếp là

Xem đáp án » 02/06/2020 3,254

Câu 3:

Để đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, Tổng thống Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách, biện pháp của Nhà nước trên các lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 02/06/2020 1,492

Câu 4:

Để đưa nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, Tổng thống Ru-dơ-ven đã

Xem đáp án » 02/06/2020 1,112

Câu 5:

Đạo luật quan trọng nhất mà Chính phủ Ru-dơ-ven thông qua nhằm phục hồi sự phát triển kinh tế Mĩ là

Xem đáp án » 02/06/2020 1,017

Câu 6:

Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Mĩ diễn ra trầm trọng nhất vào năm

Xem đáp án » 02/06/2020 977

Bình luận


Bình luận