Câu hỏi:

02/06/2020 176

Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những Hiến pháp nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong việc thực hiện hai kế hoạch 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985) là gì?

Xem đáp án » 02/06/2020 1,289

Câu 2:

Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) là gì?

Xem đáp án » 02/06/2020 624

Câu 3:

Từ ngày 15 đến ngày 21-11-1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?

Xem đáp án » 02/06/2020 473

Câu 4:

Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25 - 4 - 1976) có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 02/06/2020 462

Câu 5:

Chiến thắng biên giới Tây Nam của quân dân ta có ý nghĩa như thế nào?

Xem đáp án » 02/06/2020 428

Câu 6:

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội trong những năm 1980 - 1985?

Xem đáp án » 02/06/2020 369

Câu 7:

Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau năm 1975 là gì?

Xem đáp án » 02/06/2020 336

Bình luận


Bình luận