Câu hỏi:

03/06/2020 2,183

Người tổ chức phong trào Đông du là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1….Trang…141...SGK Lịch sử 11 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm 1904, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông thành lập Hội Duy tân nhằm

Xem đáp án » 03/06/2020 3,245

Câu 2:

Tháng 5 - 1904, tại Quảng Nam, Phan Bội Châu cùng các đồng chí của ông thành lập

Xem đáp án » 03/06/2020 3,106

Câu 3:

Năm 1911, Phan Bội Châu từ Thái Lan quay trở lại Trung Quốc vì

Xem đáp án » 03/06/2020 2,436

Câu 4:

Tháng 6 - 1912, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 03/06/2020 1,961

Câu 5:

Người chủ trương dùng bạo lực đánh đuổi giặc Pháp để giành độc lập là

Xem đáp án » 03/06/2020 1,464

Câu 6:

Để chuẩn bị đánh đuổi giặc Pháp, Hội Duy tân tổ chức phong trào

Xem đáp án » 03/06/2020 1,153

Bình luận


Bình luận