Câu hỏi:

03/06/2020 559

Khởi động Logo bằng cách nháy đúp lên biểu tượng trên màn hình nền. Quan sát và chỉ ra:

Màn hình chính.

Cửa sổ lệnh.

Ngăn nhập lệnh.

Ngăn chứa các lệnh đã viết.

Rùa ở vị trí xuất phát.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bài thực hành 1 trang 100 SGK Tin học 4 | Giải bài tập Tin học lớp 4 hay nhất tại VietJack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được một hình chữ nhật có chiều rộng là 50 bước và chiều dài là 100 bước

Xem đáp án » 03/06/2020 8,939

Câu 2:

Đổi màu của bút vẽ bằng cách chọn lệnh Set → PenColor… rồi chọn một màu vẽ mới.

Xem đáp án » 03/06/2020 2,579

Câu 3:

Đổi nét vẽ và màu vẽ. Viết các lệnh để vẽ hình tam giác theo gợi ý trong hình bên.

Bài thực hành 6 trang 102 SGK Tin học 4 | Giải bài tập Tin học lớp 4 hay nhất tại VietJack

Xem đáp án » 03/06/2020 777

Câu 4:

Hãy thay đổi nét của bút vẽ bằng cách chọn lệnh Set → Pensize… rồi chọn một nét vẽ mới.

Xem đáp án » 03/06/2020 718

Câu 5:

Đổi nét vẽ và màu vẽ. Viết các lệnh để vẽ lại một hình vuông và một hình chữ nhật.

Xem đáp án » 03/06/2020 466

Bình luận


Bình luận