Câu hỏi:

03/06/2020 1,622

Phần mềm Encore có thể giúp em thực hiện việc gì?

 Soạn thảo văn bảng bằng máy tính
 Học nhạc
 Nghe nhạc để giải trí
 Chơi trò chơi.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
 Soạn thảo văn bảng bằng máy tính
xHọc nhạc
xNghe nhạc để giải trí
 Chơi trò chơi.
 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khởi động phần mềm Encore, quan sát và nhận biết các thành phần của màn hình Encore.

Xem đáp án » 03/06/2020 1,073

Câu 2:

Em nhấn phím nào để Encore chơi bản nhạc đang được mở?

 Phím Enter
 Phím Start
 Phím cách
 Phím Shift

Xem đáp án » 03/06/2020 937

Câu 3:

Chơi bản nhạc thatlahay.enc vừa mở. Nghe nhạc và hát theo hay đọc nhạc.

Xem đáp án » 03/06/2020 381

Câu 4:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) để có các bước mở tệp nhạc bằng Encore.

Xem đáp án » 03/06/2020 338

Câu 5:

Mở và nghe một bản nhạc khác em thích trong thư mục nhactieuhoc.

Xem đáp án » 03/06/2020 263

Câu 6:

Mở bản nhạc thatlahay.enc trong thư mục nhactieuhoc.

Xem đáp án » 03/06/2020 216

Bình luận


Bình luận