Câu hỏi:

03/06/2020 283

Trường độ của nốt nhạc là gì?

 Mức độ trầm bổng của nốt nhạc
 Thời gian ngân dài hay ngắn của nốt nhạc
 Mức độ đọc to hay nhỏ của nốt nhạc

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
 Mức độ trầm bổng của nốt nhạc
xThời gian ngân dài hay ngắn của nốt nhạc
 Mức độ đọc to hay nhỏ của nốt nhạc
 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập hát và đọc bản nhạc Chiếc khăn tay (tệp chiec khan tay.enc).

Xem đáp án » 03/06/2020 2,298

Câu 2:

Nối cho đúng:

Xem đáp án » 03/06/2020 1,306

Câu 3:

Số chỉ nhịp 3/4 (ba–bốn )cho em biết điều gì?

 Mỗi nhịp có 4 phách
 Mỗi nhịp có 4 – 3 = 1 phách
 Mỗi nhịp có 4 + 3 = 7 phách
 Mỗi nhịp có 3 phách.

Xem đáp án » 03/06/2020 795

Câu 4:

Mở bản nhạc “Bài tập đọc nhạc” (tệp baitapdocnhac.enc) trong thư mục nhactieuhoc.

• Quan sát khuông nhạc, khoá sol, vạch nhịp, số chỉ nhịp và các nốt nhạc…

• Chơi nhạc và tập đọc bản nhạc

Xem đáp án » 03/06/2020 503

Câu 5:

Trong ba khuông nhạc dưới đây, khuông nhạc nào có số chỉ nhịp viết sai?

Bài 4 trang 123 SGK Tin học 4 | Giải bài tập Tin học lớp 4 hay nhất tại VietJack

Xem đáp án » 03/06/2020 411

Câu 6:

Khởi động Encore, mở một bản nhạc em thích trong thư mục nhactieuhoc.

• Quan sát các nốt nhạc trong bản nhạc, nhận biết trường độ của một số nốt nhạc.

• Nháy chuột vào nút để nghe bản nhạc

Xem đáp án » 03/06/2020 206

Bình luận


Bình luận