Câu hỏi:

04/06/2020 2,148

Hãy mô tả nhà rông. Nhà rông dùng để làm gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhà Rông là ngôi nhà to, cũng làm bằng vật liệu gỗ, tre, nứa như nhà sàn. Mái nhà rông cao to. Nhà Rông nào mái càng cao thể hiện sự giàu có của cả buôn.

Nhà rông dùng để diễn ra các họt động tập thể: hội họp, tiếp khách của cả buôn,..

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên một số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên.

Xem đáp án » 04/06/2020 1,876

Câu 2:

Em hãy kể tên một số hoạt động trong lễ hội của người dân Tây Nguyên.

Xem đáp án » 04/06/2020 1,423

Câu 3:

Nêu một số nét vè trang phục và sinh hoạt của người dân ở Tây Nguyên.

Xem đáp án » 04/06/2020 1,138

Câu 4:

Địa Lí 4 Bài 6 trang 85: Quan sát hình 4, em hãy mô tả về nhà rông.

Xem đáp án » 04/06/2020 697

Câu 5:

Địa Lí 4 Bài 6 trang 85: Em hãy nhận xét về trang phục truyền thống của các dân tộc trong hình 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Xem đáp án » 04/06/2020 482

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK