Câu hỏi:

04/06/2020 304

Địa Lí 4 Bài 7-8 trang 88:

- Quan sát hình 1, kể tên những vật nuôi chính ở Tây Nguyên.

- Dựa vào bảng số liệu, em cho biết con vật nào được nuôi nhiều nhất ở Tây Nguyên.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Những vật nuôi chính ở Tây Nguyên là trâu, bò, voi.

- Bò được nuôi nhiều nhất ở Tây Nguyên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu một số đặc điểm sông ở Tây Nguyên và lợi ích của nó?

Xem đáp án » 04/06/2020 8,695

Câu 2:

Kể tên những loại cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên.

Xem đáp án » 04/06/2020 3,614

Câu 3:

Tại sao lại phải bảo vệ rừng và trồng lại rừng.

Xem đáp án » 04/06/2020 2,441

Câu 4:

Dựa vào điều kiện đất đai và khí hậu, em hãy cho biết việc trồng cây công nghiệp có thuận lợi và khó khăn gì?

Xem đáp án » 04/06/2020 2,248

Câu 5:

Tây Nguyên có những thuận lợi và khó khăn nào để phát triển chăn nuôi trâu, bò.

Xem đáp án » 04/06/2020 1,976

Câu 6:

Mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp ở tây Nguyên.

Xem đáp án » 04/06/2020 1,478

Câu 7:

Địa Lí 4 Bài 7-8 trang 89: Ở Tây Nguyên voi được nuôi để làm gì?

Xem đáp án » 04/06/2020 1,270

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK