Câu hỏi:

04/06/2020 261

Địa Lí 4 Bài 7-8 trang 91: Quan sát hình 6 và 7, em hãy mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Rừng rậm nhiệt đới: những nơi có lượng mưa nhiều rừng rậm nhiệt đới phát triển. Trong rừng cây cối phát triển xanh tốt thành nhiều tầng, nhiều tán.

- Rừng khộp: Nơi mùa khô kéo dài rừng khộp phát triển. Rừng rụng là vào mùa khô, cảnh rừng khộp vào mùa khô trông xơ xác vì lá rụng gần hết.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu một số đặc điểm sông ở Tây Nguyên và lợi ích của nó?

Xem đáp án » 04/06/2020 8,695

Câu 2:

Kể tên những loại cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên.

Xem đáp án » 04/06/2020 3,614

Câu 3:

Tại sao lại phải bảo vệ rừng và trồng lại rừng.

Xem đáp án » 04/06/2020 2,441

Câu 4:

Dựa vào điều kiện đất đai và khí hậu, em hãy cho biết việc trồng cây công nghiệp có thuận lợi và khó khăn gì?

Xem đáp án » 04/06/2020 2,248

Câu 5:

Tây Nguyên có những thuận lợi và khó khăn nào để phát triển chăn nuôi trâu, bò.

Xem đáp án » 04/06/2020 1,976

Câu 6:

Mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp ở tây Nguyên.

Xem đáp án » 04/06/2020 1,478

Câu 7:

Địa Lí 4 Bài 7-8 trang 89: Ở Tây Nguyên voi được nuôi để làm gì?

Xem đáp án » 04/06/2020 1,270

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK