Câu hỏi:

04/06/2020 6,510

Nêu đặc điểm địa hình vùng trung du Bắc Bộ. Ở đây người ta đã làm gì để phủ xanh đất trống đồi chọc.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đặc điểm địa hình vùng trung du Bắc Bộ:

+ Vùng đồi đỉnh tròn sườn thoải xếp cạnh nhau như cái bát úp (còn gọi là vùng trung du).

+Các tỉnh trong vùng trung du: Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.

+ Vùng trung du Bắc Bộ có nét riêng biệt, mang những dấu hiệu vừa của đồng bằng vừa của miền núi. Đây cũng là nơi tổ tiên ta định cư từ rất sớm.

- Vùng trung du Bắc Bộ đã phủ xanh đất trống đồi núi trọc:

+ Giao đất giao rừng cho người dân trồng và chắm sóc rừng.

+ khuyến kích người dân trồng rừng phủ xanh đất trống.

+ Bảo vệ rừng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu đặc điểm thiên nhiên và hoạt động của con người ở Hoàng Liên Sơn và Tây Nguyên theo gợi ý ở bảng sau:

Xem đáp án » 04/06/2020 3,165

Câu 2:

Chỉ: dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan- xi –păng các cao nguyên ở Tây Nguyên, Thành phố Đà Lạt trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

Xem đáp án » 04/06/2020 1,269

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK