Câu hỏi:

04/06/2020 718

Âm thanh được tạo ra nhờ

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Khi phát ra âm, các vật đều dao động

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật nào sau đây được gọi là nguồn âm

Xem đáp án » 04/06/2020 17,553

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây chưa đúng ?

Xem đáp án » 04/06/2020 3,605

Câu 3:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 04/06/2020 3,515

Câu 4:

Vật phát ra âm khi nào:

Xem đáp án » 04/06/2020 2,113

Câu 5:

Trong các trường hợp dưới đây, vật phát ra âm khi nào

Xem đáp án » 04/06/2020 1,460

Câu 6:

Trường hợp nào sau đây được gọi là nguồn âm

Xem đáp án » 04/06/2020 644

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK