Câu hỏi:

04/06/2020 1,044

Những nhạc cụ nào sau đây phát ra âm thanh là nhờ các cột không khí dao động trong nhạc cụ đó?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Các nhạc cụ thuộc bộ khí thì phát ra âm thanh nhờ các cột không khí bên trong nhạc cụ đó dao động, bao gồm: sáo, khèn, kèn hơi, …

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bóp tay vào con chút chít đồ chơi  thấy có tiếng kêu . Âm thanh đó gây bởi dao động của bộ phận nào

Xem đáp án » 04/06/2020 1,438

Câu 2:

Người nghệ sĩ gõ vào các thanh trúc trên đàn Tơ-rưng, ta nghe thấy âm thanh phát ra, bộ phận nào đã dao động phát ra âm thanh

Xem đáp án » 04/06/2020 1,003

Câu 3:

Bộ phận nào sau đây dao động khi cái trống phát ra âm thanh

Xem đáp án » 04/06/2020 766

Câu 4:

Khi ta đang nghe đài thì 

Xem đáp án » 04/06/2020 498

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK