Câu hỏi:

04/06/2020 857

Từ năm 1951 Đảng đã ra hoạt động công khai với tên gọi

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Từ năm 1951 Đảng đã ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra sách lược gì?

Xem đáp án » 04/06/2020 5,647

Câu 2:

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động phong trào “Tuần lễ vàng’, “quỹ độc lập” nhằm

Xem đáp án » 04/06/2020 5,450

Câu 3:

Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi với mong muốn

Xem đáp án » 04/06/2020 4,495

Câu 4:

Mĩ kí với Pháp “hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” ngày 23-12-1950 nhằm mục đích

Xem đáp án » 04/06/2020 2,349

Câu 5:

Cùng với việc xác nhận thành tích của Chính phủ lâm thời trong những ngày đầu xây dựng chế độ mới, Quốc hội khóa I đã thông qua

Xem đáp án » 04/06/2020 2,291

Câu 6:

Từ ngày 6-3-1946 Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện chủ trương “hoà để tiến“ với thế lực ngoại xâm nào

Xem đáp án » 04/06/2020 2,109

Câu 7:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân làm gì để giải quyết nạn đói trước mắt trong những năm 1945 – 1946?

Xem đáp án » 04/06/2020 1,795

Bình luận


Bình luận