Câu hỏi:

04/06/2020 3,012

Một số nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một số nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ:

+ Đánh bắt bừa bãi.

+ Ô nhiễm môi trường vùng ven biển.

+ Sử dụng các hình thức khai thác có nguy cơ hủy diệt: dùng mìn, lưới mắt nhỏ,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản.

Xem đáp án » 04/06/2020 2,147

Câu 2:

Chỉ trên bản đồ Địa lý tự nhiên Việt nam nơi khai thác dầu khí, vùng đánh bắt nhiều hải sản của nước ta.

Xem đáp án » 04/06/2020 1,073

Câu 3:

Địa Lí 4 Bài 30 trang 154: Quan sát các hình trên, nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản

Xem đáp án » 04/06/2020 462

Câu 4:

Địa Lí 4 Bài 30 trang 152: Dầu khí khai thác ở nước ta dùng đẻ làm gì?

Xem đáp án » 04/06/2020 397

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK