Câu hỏi:

05/06/2020 455

Một ô tô chạy trong 4 giờ được 182km. Hỏi trong 6 giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki – lô – mét?

Trả lời:

Số ki – lô – mét ô tô chạy trong một giờ là:

182 ; 4 = 45, 5 (km)

Số ki – lô –mét ô tô chạy trong 6 giờ là:

 

45,5 × 6 = 273 (km)

Đáp số: 273km

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một đội công nhân, trong 3 ngày đầu, mỗi ngày sửa được 2,05km đường tàu, 5ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bai nhiêu ki – lô – mét đường tàu?

Xem đáp án » 05/06/2020 1,894

Câu 2:

Đặt tính rồi tính:

102 : 16

Xem đáp án » 05/06/2020 803

Câu 3:

Đặt tính rồi tính:

450 : 36

Xem đáp án » 05/06/2020 732

Câu 4:

Đặt tính rồi tính:

75 : 4

Xem đáp án » 05/06/2020 222

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »