Câu hỏi:

23/09/2019 53,252

Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: Người thi phải lần lượt trải qua các kỳ thi Hương, Hội, Đình. Kì thi Đình là kỳ thi cao nhất để phân hạng các tiến sĩ.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là:     

Xem đáp án » 23/09/2019 73,169

Câu 2:

Quốc gia Đại Việt thời Lê sơ có vị trí như thế nào ở Đông Nam Á?

Xem đáp án » 23/09/2019 61,825

Câu 3:

Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

Xem đáp án » 23/09/2019 50,369

Câu 4:

Thời Lê sơ các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là gì?     

Xem đáp án » 23/09/2019 50,086

Câu 5:

Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ được hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?     

Xem đáp án » 23/09/2019 41,978

Câu 6:

Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì?     

Xem đáp án » 23/09/2019 41,895

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK