Câu hỏi:

05/06/2020 1,106

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đoạn dây dài: 243 cm

Cắt đi: 27 cm

Còn lại:….cm

Trả lời:

Đoạn dây còn lại dài:

243 – 27 = 216 (cm)

Đáp số: 243 (cm)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm dược 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Xem đáp án » 05/06/2020 1,225

Câu 2:

Tính:

Xem đáp án » 05/06/2020 225

Câu 3:

Tính:

Xem đáp án » 05/06/2020 183

Câu 4:

Tính:

Xem đáp án » 05/06/2020 136

Câu 5:

Tính:

Xem đáp án » 05/06/2020 127

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85