Câu hỏi:

06/06/2020 429

Thi kể tên các đồ dùng được làm bằng chất dẻo.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một số đồ dùng được làm bằng chất dẻo: Cốc, rổ, giá, lược, hộp đựng thực phẩm, mắc áo, vỏ đèn bàn, vỏ loa,….

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên và nêu đặc điểm của một số đồ dùng bằng nhựa

Xem đáp án » 06/06/2020 1,674

Câu 2:

Nêu cách bảo quản đồ dùng trong gia đình bằng chất dẻo.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,632

Câu 3:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Chất dẻo có sẵn trong tự nhiên không? Nó được làm ra từ gì?

Xem đáp án » 06/06/2020 513

Câu 4:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Ngày nay, chất dẻo có thể thay thế những loại vật liệu nào để chế tạo ra các sản phẩm thường dùng hằng ngày? Tại sao?

Xem đáp án » 06/06/2020 478

Câu 5:

Đọc các thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Nêu tính chất chung của chất dẻo.

Xem đáp án » 06/06/2020 364

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK