Câu hỏi:

06/06/2020 668

Thực hành kĩ năng từ chối: Nói “Không !” đối với các chất gây nghiện

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 - Chúng ta có quyền từ chối, quyền tự bảo vệ và được bảo vệ và cũng phải tôn trọng những quyền đó của người khác. Khi người khác từ chối ta cũng không được bắt ép, hay sử dụng bạo lực.

   - Có nhiều cách từ chối, song múc đích cuối cùng cần đạt được vẫn là nói “Không !”.

   - Một số ví dụ:

   + Từ chối rượu.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

   + Từ chối sử dụng thuốc lá.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

   + Từ chối sử dụng ma túy.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

 

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc các thông tin dưới đây và hoàn thành bảng sau:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

 

 

 

 

 

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

 

 

 

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

 

 

 

 

 

 Tác hại của thuốc láTác hại của rượu, biaTác hại của ma túy
Đối với người sử dụng   
Đối với người xung quanh   

 

Xem đáp án » 06/06/2020 532

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK