Câu hỏi:

06/06/2020 1,302

Đọc các thông tin dưới đây và cho biết: Khí đốt tự nhiên được khai thác từ đâu? Sử dụng khi sinh học có lợi gì?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Khí đốt tự nhiên dược khai thác trong các mỏ.

- Sử dụng khí sinh học có lợi là có thể sử dụng những chất thải từ môi trường như mùn, rác, phân súc vật để làm khí đốt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác chủ yếu ở đâu?

Xem đáp án » 06/06/2020 11,213

Câu 2:

Kể tên một số chất đốt mà bạn biết. Trong đó, chất đốt nào ở thể rắn, chất đốt nào ở thể lỏng, chất đốt nào ở thể khí.

Xem đáp án » 06/06/2020 4,402

Câu 3:

Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên có phải là các nguồn năng lượng vô tận không? Kể tên một số nguồn năng lượng khác có thể thay thế chúng.

Xem đáp án » 06/06/2020 2,742

Câu 4:

Cần làm gì để phòng tránh tai nạn khi sử dụng chất đốt trong sinh hoạt.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,895

Câu 5:

Bạn và gia đình bạn có thể làm gì để tránh lãng phí chất đốt.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,243

Câu 6:

Than đá được sử dụng vào những việc gì?

Xem đáp án » 06/06/2020 1,039

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK