Câu hỏi:

06/06/2020 774

Con người sử dụng năng lượng nước chảy trong những việc gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Con người sử dụng năng lượng nước chảy trong việc vận hành bánh xe nước, cối xay nước, đãi quặng kim loại, sử dụng để làm thủy điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên một số nhà máy thủy điện mà bạn biết.

Xem đáp án » 06/06/2020 860

Câu 2:

Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc gì?

Xem đáp án » 06/06/2020 469

Câu 3:

Ở địa phương bạn, năng lượng gió và năng lượng nước chyar đã được sử dụng trong những việc gì?

Xem đáp án » 06/06/2020 385

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK