Câu hỏi:

06/06/2020 915

Hãy chỉ nó và tên cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phượng.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cơ quan sinh sản của cây dong riềng và cây phương là hoa.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy chỉ vào nhị (nhị đực) và nhụy (nhị cái) của hoa râm bụt và hoa sen.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 1,166

Câu 2:

Trong hai hoa mướp dưới đấy, hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 755

Câu 3:

Sưu tầm một số hoa hoặc liệt kê một số tên hoa để hoàn thành bảng sau:

Xem đáp án » 06/06/2020 708

Câu 4:

Chỉ tên và nói tên từng bộ phận của nhị và nhụy

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 562

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK